https://reporter.zp.ua

CO ROBI MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

Редактор: Михайло Мельник

Ви можете поставити запитання спеціалісту!

Czym zajmuje się Miejska Komisja Wyborcza?

Rola Miejskiej Komisji Wyborczej

Miejska Komisja Wyborcza (MKW) jest organem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych na terenie miasta. Jej zadania obejmują:

* Określenie liczby radnych i okręgów wyborczych
* Podział miasta na okręgi wyborcze
* Sporządzenie i ogłoszenie rejestru wyborców
* Powoływanie obwodowych komisji wyborczych
* Zapewnienie niezbędnych środków do przeprowadzenia wyborów
* Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

W skład MKW wchodzą:

* Przewodniczący, powołany przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW)
* Zastępca przewodniczącego, wybrany przez MKW spośród jej członków
* Pozostali członkowie, wybrani w równej liczbie przez rady osiedli (jednostek pomocniczych miasta) i organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie miasta

Zadania krok po kroku

Proces przygotowania i przeprowadzenia wyborów przez MKW obejmuje następujące etapy:

1. Podział miasta na okręgi wyborcze

MKW ustala liczbę radnych i okręgów wyborczych, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców miasta oraz zasady określone w Kodeksie wyborczym.

2. Sporządzenie rejestru wyborców

MKW gromadzi dane osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych i sporządza rejestr wyborców.

3. Powołanie obwodowych komisji wyborczych

MKW powołuje obwodowe komisje wyborcze, które odpowiadają za przeprowadzenie głosowania w poszczególnych obwodach wyborczych.

4. Zapewnienie środków do przeprowadzenia wyborów

MKW zapewnia niezbędne materiały i wyposażenie, takie jak karty do głosowania, urny wyborcze i lokale wyborcze.

5. Przeprowadzenie głosowania

MKW organizuje głosowanie w wyznaczonych terminach i lokalach wyborczych, zapewniając jego prawidłowy przebieg.

6. Ustalenie wyników wyborów

MKW ustala wyniki wyborów na podstawie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

Zakończenie

Miejska Komisja Wyborcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu uczciwych i demokratycznych wyborów samorządowych. Jej zadania są kompleksowe i mają istotne znaczenie dla funkcjonowania lokalnej demokracji.

Często zadawane pytania

1. Kto może zasiadać w Miejskiej Komisji Wyborczej?
– Przewodniczący powołany przez PKW, zastępca przewodniczącego wybrany przez MKW oraz członkowie wybrani przez rady osiedli i organizacje pozarządowe.

2. Jakie są obowiązki członków Miejskiej Komisji Wyborczej?
– Udział w posiedzeniach, wykonywanie zadań określonych prawem, zachowanie tajemnicy wyborczej.

3. Jak przeprowadzane jest głosowanie w wyborach samorządowych?
– Głosowanie jest tajne, bezpośrednie i powszechne. Odbywa się w lokalach wyborczych, a głos oddany jest na karcie do głosowania.

Є питання? Запитай в чаті зі штучним інтелектом!

4. W jaki sposób ustalane są wyniki wyborów?
– Wyniki wyborów ustala MKW na podstawie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

5. Kiedy odbywają się wybory samorządowe?
– Wybory samorządowe odbywają się co 4 lata w dniu ustalonym przez PKW.

Miejska Komisja Wyborcza

Miejska Komisja Wyborcza (MKW) jest organem powoływanym przez Radę Miejską w celu przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego, a także do Sejmu i Senatu. MKW jest odpowiedzialna za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, a także za rozstrzyganie sporów wyborczych.

Zadania Miejskiej Komisji Wyborczej

Do zadań MKW należą:

 • Przygotowywanie list kandydatów na radnych miejskich, wójta lub burmistrza oraz członków rady powiatu lub sejmiku województwa.
 • Ogłaszanie wyników wyborów do samorządowych organów władzy.
 • Wydawanie zaświadczeń o wyborze na radnego, wójta, burmistrza, starostę lub marszałka województwa.
 • Wydawanie kart do głosowania, a także czuwanie nad ich prawidłowym wydaniem wyborcom.
 • Przygotowanie lokali wyborczych oraz zapewnienie ich wyposażenia.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w lokalach wyborczych.
 • Przyjmowanie i liczenie głosów, a także sporządzanie protokołu z głosowania.
 • Rozstrzyganie protestów i skarg wyborczych.
 • Publikowanie wyników wyborów w obwieszczeniach.

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

MKW składa się z 8 członków, którzy są powoływani i odwoływani przez Radę Miejską. Członkowie MKW muszą spełniać określone wymogi, takie jak posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego, niekaralność za przestępstwa umyślne oraz brak powiązań z partiami politycznymi.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Przewodniczący MKW jest wybierany przez członków MKW. Do jego zadań należy m.in.:

 • Organizowanie prac MKW.
 • Reprezentowanie MKW na zewnątrz.
 • Podpisywanie uchwał MKW.
 • Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Kompetencje Miejskiej Komisji Wyborczej

MKW posiada kompetencje do:

 • Ustalania zasad przeprowadzania wyborów.
 • Nadzorowania przebiegu głosowania.
 • Rozstrzygania sporów wyborczych.
 • Wydawania zaświadczeń o wynikach wyborów.
 • Podejmowania uchwał dotyczących wyborów.

Odpowiedzialność Miejskiej Komisji Wyborczej

MKW ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie wyborów. Członkowie MKW mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za błędy lub zaniedbania popełnione podczas wykonywania swoich obowiązków.

Znaczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

MKW odgrywa kluczową rolę w procesie wyborczym, zapewniając jego prawidłowy przebieg i uczciwość. Dzięki pracy MKW obywatele mają możliwość wyboru swoich przedstawicieli w organach władzy publicznej.

У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях!

Приєднуйтеся до нашого чату: Телеграм!
У вас є запитання до змісту чи автора статті?
НАПИСАТИ

Залишити коментар

Опубліковано на 21 04 2024. Поданий під Odpowiedzi. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.

ХОЧЕТЕ СТАТИ АВТОРОМ?

Запропонуйте свої послуги за цим посиланням.

Останні новини

Контакти :: Редакція
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Reporter.zp.ua.
Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама".