https://reporter.zp.ua

CO ROBI GMINNA KOMISJA WYBORCZA

Редактор: Михайло Мельник

Ви можете поставити запитання спеціалісту!

Co robi gminna komisja wyborcza?

Komisja wyborcza w gminie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu uczciwego, transparentnego i demokratycznego procesu wyborczego. Jej zadaniem jest nadzorowanie wszystkich aspektów wyborów, począwszy od przygotowań, przez głosowanie, aż po ogłoszenie wyników.

1. Przygotowania do wyborów

前Obrazy przed wyborami gminna komisja wyborcza jest odpowiedzialna za:

* Ustalenie okręgów wyborczych: Podzielenie gminy na okręgi wyborcze i określenie liczby mandatów dla każdego okręgu.
* Rejestracja kandydatów: Przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń kandydatów na różne stanowiska.
* Opracowanie kart do głosowania: Projektowanie i drukowanie kart do głosowania, które zawierają nazwiska i zdjęcia kandydatów.
* Wyznaczenie lokali wyborczych: Wybór i przygotowanie miejsc, w których będzie odbywać się głosowanie.

2. Głosowanie

W dniu wyborów gminna komisja wyborcza nadzoruje przebieg głosowania w następujący sposób:

* Otwarcie i zamknięcie lokali wyborczych: Zapewnienie punktualnego otwarcia i zamknięcia lokali wyborczych.
* Weryfikacja tożsamości wyborców: Sprawdzanie tożsamości wyborców i wydawanie im kart do głosowania.
* Nadzorowanie procesu głosowania: Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania i zapobieganie wszelkim naruszeniom.
* Segregowanie kart do głosowania: Zbieranie i zabezpieczanie kart do głosowania po zakończeniu głosowania.

3. Liczenie głosów

Po zamknięciu lokali wyborczych gmina komisja wyborcza jest odpowiedzialna za liczenie głosów:

* Sprawdzenie protokołów: Weryfikacja protokołów z głosowania z poszczególnych lokali wyborczych.
* Suma głosów: Sumowanie głosów oddanych na każdego kandydata.
* Ustalenie wyników: Określenie, którzy kandydaci otrzymali najwięcej głosów i zostali wybrani na stanowiska.
* Ogłoszenie wyników: Publiczne ogłoszenie wyników wyborów.

4. Rozpatrywanie skarg i protestów

Gminna komisja wyborcza jest także odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i protestów dotyczących wyborów:

* Przyjmowanie skarg: Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg dotyczących naruszeń przepisów wyborczych.
* Podjęcie decyzji: Wydawanie decyzji w sprawie skarg i protestów.
* Uzasadnienie decyzji: Podawanie uzasadnienia wszystkich podjętych decyzji.

5. Przechowywanie dokumentacji wyborczej

Po zakończeniu wyborów gminna komisja wyborcza jest zobowiązana do:

* Przechowywanie dokumentacji wyborczej: Gromadzenie i zabezpieczanie wszystkich dokumentów związanych z wyborami.
* Przekazywanie dokumentacji: Przekazywanie dokumentacji wyborczej do właściwych organów, w tym państwowej komisji wyborczej.

Zakończenie

Gminna komisja wyborcza pełni niezwykle ważną rolę w zapewnieniu uczciwych i demokratycznych wyborów. Jej członkowie są zobowiązani do działania w sposób bezstronny i niezależny, kierując się prawem i zasadami. Dzięki ich pracy obywatele mogą mieć pewność, że ich głos się liczy, a wybory odzwierciedlają wolę ludu.

Często zadawane pytania

1. Kto powołuje gminną komisję wyborczą?
* Gminną komisję wyborczą powołuje rada gminy.

Є питання? Запитай в чаті зі штучним інтелектом!

2. Z ilu osób składa się gminna komisja wyborcza?
* Liczba członków gminnej komisji wyborczej zależy od wielkości gminy, ale zazwyczaj waha się od 5 do 15 osób.

3. Ile trwa kadencja gminnej komisji wyborczej?
* Kadencja gminnej komisji wyborczej trwa przez okres jednej kadencji samorządu, tj. 5 lat.

4. Czy członkowie gminnej komisji wyborczej otrzymują wynagrodzenie?
* Członkowie gminnej komisji wyborczej otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę, którego wysokość ustalana jest przez radę gminy.

5. Gdzie można zgłaszać skargi lub protesty dotyczące wyborów?
* Skargi i protesty dotyczące wyborów należy składać do gminnej komisji wyborczej, która jest zobowiązana do ich rozpatrzenia i podjęcia decyzji.

Gminna Komisja Wyborcza

Gminna Komisja Wyborcza (GKW) jest organem powołanym przez Radę Gminy na okres 5 lat, który odpowiada za przeprowadzenie wyborów i referendów na terenie danej gminy. Jest ona niezależna od partii politycznych i innych podmiotów i działa na podstawie Kodeksu wyborczego.

Skład

GKW składa się z 7 osób, w tym:

 • przewodniczącego wybranego przez Radę Gminy spośród mieszkańców gminy,
 • 3 członków wyznaczonych przez Radę Gminy spośród mieszkańców gminy,
 • 3 członków wskazanych przez komitety wyborcze zarejestrowane w danej gminie.

Komitety wyborcze wskazują swoich przedstawicieli proporcjonalnie do liczby otrzymanych głosów w ostatnich wyborach. Członkowie GKW nie mogą pełnić funkcji członków komitetów wyborczych.

Zadania

Do głównych zadań Gminnej Komisji Wyborczej należą:

 • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, tj. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 • przygotowanie i przeprowadzenie referendów lokalnych i krajowych,
 • ustalenie obwodów głosowania i utworzenie lokali wyborczych,
 • powołanie obwodowych komisji wyborczych,
 • dostarczenie materiałów wyborczych do obwodowych komisji wyborczych,
 • nadzór nad przebiegiem głosowania,
 • sporządzenie protokołów z przebiegu głosowania i wyników wyborów,
 • przekazanie wyników wyborów do właściwych organów,
 • rozpatrywanie skarg i protestów wyborczych,
 • przechowywanie dokumentacji wyborczej.

GKW współpracuje z Państwową Komisją Wyborczą, która pełni funkcję organu nadzorującego działalność gminnych komisji wyborczych.

Odpowiedzialność

Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie wyborów i referendów. Za naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego mogą zostać ukarani grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Funkcjonowanie

Gminna Komisja Wyborcza działa na zasadach kolegialności. Uchwały są podejmowane większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Komisja działa w sposób jawny i prowadzi dokumentację swojej działalności.

GKW ma swoją siedzibę w urzędzie gminy. Jest finansowana z budżetu gminy.

У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях!

Приєднуйтеся до нашого чату: Телеграм!
У вас є запитання до змісту чи автора статті?
НАПИСАТИ

Залишити коментар

Опубліковано на 21 04 2024. Поданий під Odpowiedzi. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.

ХОЧЕТЕ СТАТИ АВТОРОМ?

Запропонуйте свої послуги за цим посиланням.

Останні новини

Контакти :: Редакція
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Reporter.zp.ua.
Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама".