https://reporter.zp.ua

W JAKICH PRZYPADKACH MOŻNA COFNĄĆ DAROWIZNĘ

Редактор: Михайло Мельник

Ви можете поставити запитання спеціалісту!

Darowizna to czynność prawna, w której darczyńca przekazuje obdarowanemu określone dobra bez żadnego ekwiwalentu. Chociaż darowizna jest z natury nieodwracalna, polskie prawo przewiduje pewne sytuacje, w których możliwe jest jej cofnięcie. W niniejszym artykule omówimy, kiedy i w jakich okolicznościach darczyńca może cofnąć darowiznę.

Przypadki, w których można cofnąć darowiznę

1. Rażąca niewdzięczność obdarowanego

Jednym z najważniejszych powodów cofnięcia darowizny jest rażąca niewdzięczność obdarowanego. Rażąca niewdzięczność to zachowanie, które w sposób jaskrawy narusza dobre obyczaje i jest skierowane przeciwko darczyńcy. Przykłady takich działań obejmują przemoc fizyczną, oszustwo, czy też działania mające na celu zaszkodzenie darczyńcy w sposób znaczny.

“Rażąca niewdzięczność może być również związana z działaniami obdarowanego przeciwko członkom najbliższej rodziny darczyńcy.” – Kodeks cywilny

2. Poważne pogorszenie sytuacji majątkowej darczyńcy

Kolejną sytuacją, w której darowizna może zostać cofnięta, jest poważne pogorszenie sytuacji majątkowej darczyńcy. Jeśli po dokonaniu darowizny darczyńca znajdzie się w sytuacji, w której nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, ma prawo żądać zwrotu darowizny. Prawo to ma na celu ochronę darczyńcy przed skutkami nieprzewidzianych trudności finansowych.

3. Warunkowa darowizna

Czasami darczyńca przekazuje darowiznę pod pewnymi warunkami, na przykład, jeśli obdarowany zobowiąże się do określonego działania lub powstrzymania się od pewnych czynności. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, darczyńca ma prawo cofnąć darowiznę. Warunki te muszą być jasno określone w umowie darowizny.

Procedura cofnięcia darowizny

1. Wezwanie do dobrowolnego zwrotu darowizny

Pierwszym krokiem w procedurze cofnięcia darowizny jest wezwanie obdarowanego do dobrowolnego zwrotu przedmiotu darowizny. Darczyńca powinien sporządzić pisemne wezwanie, w którym jasno określi powody cofnięcia darowizny i wyznaczy termin na zwrot.

Є питання? Запитай в чаті зі штучним інтелектом!

2. Postępowanie sądowe

Jeśli obdarowany nie zgodzi się na dobrowolny zwrot, darczyńca ma prawo wnieść sprawę do sądu. W postępowaniu sądowym darczyńca musi udowodnić, że zachodzą okoliczności uzasadniające cofnięcie darowizny. Sąd rozpatrzy wszystkie dowody i argumenty obu stron, a następnie wyda odpowiednie orzeczenie.

Skutki cofnięcia darowizny

1. Zwrot przedmiotu darowizny

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, obdarowany jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu darowizny. Może to być zarówno zwrot rzeczy w naturze, jak i ekwiwalent pieniężny, jeśli zwrot rzeczy nie jest możliwy.

2. Odpowiedzialność za uszkodzenia

Obdarowany ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu darowizny powstałe z jego winy. W takiej sytuacji darczyńca ma prawo żądać odszkodowania za powstałe straty.

Często zadawane pytania

1. Czy każdą darowiznę można cofnąć?

Nie, darowiznę można cofnąć tylko w określonych przypadkach, takich jak rażąca niewdzięczność obdarowanego, poważne pogorszenie sytuacji majątkowej darczyńcy czy niespełnienie warunków umowy darowizny.

2. Jak długo darczyńca ma na cofnięcie darowizny?

Darczyńca ma prawo cofnąć darowiznę w terminie jednego roku od chwili, gdy dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego lub innych okolicznościach uzasadniających cofnięcie darowizny.

3. Czy darowizna musi być dokonana na piśmie?

Tak, zgodnie z polskim prawem, darowizna nieruchomości oraz darowizna ruchomości o wartości przekraczającej 1000 zł musi być dokonana na piśmie. W przeciwnym razie darczyńca nie będzie mógł cofnąć darowizny.

4. Czy mogę cofnąć darowiznę, jeśli obdarowany sprzedał darowane mienie?

W przypadku sprzedaży darowanego mienia przez obdarowanego, darczyńca może żądać zwrotu wartości darowizny w formie pieniężnej.

5. Czy możliwe jest cofnięcie darowizny po śmierci darczyńcy?

Tak, spadkobiercy darczyńcy mają prawo cofnąć darowiznę w przypadkach przewidzianych przez prawo, na przykład w razie rażącej niewdzięczności obdarowanego wobec darczyńcy.

У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях!

Приєднуйтеся до нашого чату: Телеграм!
У вас є запитання до змісту чи автора статті?
НАПИСАТИ

Залишити коментар

Опубліковано на 15 06 2024. Поданий під Odpowiedzi. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.

ХОЧЕТЕ СТАТИ АВТОРОМ?

Запропонуйте свої послуги за цим посиланням.

Останні новини

Контакти :: Редакція
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Reporter.zp.ua.
Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама".