https://reporter.zp.ua

W JAKICH KRAJACH EUROPY JEST PRAWO ZIEMI

Редактор: Михайло Мельник

Ви можете поставити запитання спеціалісту!

W jakich krajach Europy obowiązuje prawo ziemi?

Kwestia prawa ziemi, znanego również jako prawo terytorialne (ius soli), jest ważnym aspektem polityki migracyjnej i obywatelskiej w wielu krajach na świecie. Chociaż większość państw europejskich przyjmuje ius sanguinis (prawo krwi), kilka z nich oferuje prawo obywatelstwa na podstawie miejsca urodzenia. W niniejszym artykule przyjrzymy się, które kraje Europy stosują prawo ziemi, w jakich okolicznościach oraz jakie mają one konsekwencje dla obywatelstwa i migracji.

Kraje stosujące prawo ziemi w Europie

1. Francja

Francja jest jednym z niewielu krajów w Europie, które stosują złożony system łączący ius soli i ius sanguinis. W ramach ius soli, dziecko urodzone we Francji może nabyć obywatelstwo francuskie automatycznie, jeśli jedno z jego rodziców jest również obywatelem Francji. W przypadku, gdy oboje rodzice są cudzoziemcami, dziecko może uzyskać obywatelstwo po spełnieniu pewnych warunków, takich jak zamieszkiwanie we Francji przez określony czas.

2. Niemcy

Niemcy do 2000 roku stosowały wyłącznie ius sanguinis, jednak od tego czasu wprowadzono pewne elementy ius soli. Dzieci cudzoziemców urodzone w Niemczech mogą uzyskać obywatelstwo niemieckie, jeśli jedno z rodziców przebywa w Niemczech legalnie przez co najmniej osiem lat przed narodzinami dziecka. Takie dzieci mają możliwość podwójnego obywatelstwa do osiągnięcia pełnoletności, po czym muszą zdecydować się na jedno z nich.

3. Irlandia

Irlandia oferowała szerokie prawo ziemi do 2004 roku, kiedy to w wyniku referendum zmieniono konstytucję. Obecnie, dziecko urodzone w Irlandii nabywa automatycznie obywatelstwo, jeśli przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem Irlandii lub legalnym rezydentem przez określony czas przed narodzinami dziecka. Zmiana ta była odpowiedzią na obawy związane z "turystyką obywatelską".

4. Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii prawo ziemi obowiązuje w ograniczonej formie. Dziecko urodzone na terytorium Wielkiej Brytanii może nabyć obywatelstwo brytyjskie, jeśli przynajmniej jedno z rodziców ma status obywatela lub osiedlonego rezydenta w momencie narodzin dziecka. W przeciwnym razie, prawo ziemi nie ma zastosowania.

5. Portugalia

Portugalia stosuje elastyczny system ius soli, który pozwala dzieciom cudzoziemców urodzonym na terytorium Portugalii na uzyskanie obywatelstwa, jeśli rodzice są rezydentami kraju od co najmniej pięciu lat. Ponadto, prawo portugalskie pozwala na nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły pierwszy cykl edukacji podstawowej w Portugalii, niezależnie od statusu ich rodziców.

Konsekwencje stosowania prawa ziemi

Prawo ziemi w krajach europejskich jest przedmiotem licznych debat i dyskusji politycznych. Jego zwolennicy argumentują, że przyczynia się ono do integracji społecznej i daje dzieciom imigrantów równe szanse na rozwój i uczestnictwo w społeczeństwie. Przeciwnicy natomiast podkreślają, że może to prowadzić do nadużyć i problemów związanych z tożsamością narodową.

Є питання? Запитай в чаті зі штучним інтелектом!

Zalety prawa ziemi

 1. Integracja społeczna: Nadanie obywatelstwa dzieciom imigrantów może sprzyjać ich integracji i uczestnictwu w życiu społecznym kraju.
 2. Równość szans: Dzieci urodzone w kraju mają równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i innych praw obywatelskich.
 3. Stabilność społeczna: Posiadanie obywatelstwa od urodzenia może zapobiegać marginalizacji społecznej i ekonomicznej.

Wady prawa ziemi

 1. Nadużycia systemu: Istnieje ryzyko "turystyki obywatelskiej", gdzie osoby przybywają do kraju tylko po to, aby ich dzieci uzyskały obywatelstwo.
 2. Problemy z tożsamością: Dzieci mogą mieć trudności z identyfikacją narodową, zwłaszcza jeśli rodzice nie są zintegrowani z kulturą kraju zamieszkania.
 3. Obciążenie systemów społecznych: Nagły wzrost liczby obywateli może prowadzić do przeciążenia systemów socjalnych i edukacyjnych.

Prawo ziemi w Europie jest stosowane w różnych formach i z różnymi ograniczeniami. Chociaż ma ono potencjał do wspierania integracji i równości szans, wiąże się również z wyzwaniami i kontrowersjami. Każdy kraj musi więc znaleźć własną równowagę między otwartością a ochroną interesów narodowych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 1. Które kraje w Europie mają pełne prawo ziemi?

  • W Europie nie ma kraju, który oferuje pełne, bezwarunkowe prawo ziemi. Kraje takie jak Francja, Niemcy, Irlandia i Wielka Brytania oferują prawo ziemi z różnymi warunkami i ograniczeniami.
 2. Czy Polska stosuje prawo ziemi?

  • Nie, Polska stosuje głównie prawo krwi (ius sanguinis). Obywatelstwo polskie przysługuje dziecku, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem Polski, niezależnie od miejsca urodzenia.
 3. Czy prawo ziemi może prowadzić do podwójnego obywatelstwa?

  • Tak, w niektórych przypadkach dzieci mogą uzyskać obywatelstwo kraju urodzenia oraz kraju pochodzenia rodziców, co prowadzi do podwójnego obywatelstwa. Jednak niektóre kraje wymagają wyboru jednego obywatelstwa po osiągnięciu pełnoletności.
 4. Jakie są główne argumenty przeciwko prawu ziemi?

  • Główne argumenty przeciwko prawu ziemi to ryzyko nadużyć, problemy z tożsamością narodową oraz potencjalne obciążenie systemów socjalnych i edukacyjnych.
 5. Czy prawo ziemi jest popularne w innych częściach świata?

  • Tak, prawo ziemi jest bardziej powszechne w krajach obu Ameryk, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie dziecko urodzone na terytorium tych krajów automatycznie nabywa obywatelstwo.

У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях!

Приєднуйтеся до нашого чату: Телеграм!
У вас є запитання до змісту чи автора статті?
НАПИСАТИ

Залишити коментар

Опубліковано на 11 06 2024. Поданий під Odpowiedzi. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.

ХОЧЕТЕ СТАТИ АВТОРОМ?

Запропонуйте свої послуги за цим посиланням.
Контакти :: Редакція
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Reporter.zp.ua.
Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама".