https://reporter.zp.ua

CO ZNACZY ZSTĘPNI PRZED WSTĘPNYMI

Редактор: Михайло Мельник

Ви можете поставити запитання спеціалісту!

Co oznacza "zstępni przed wstępnymi"?

Czym są zstępni i wstępni?

Prawo spadkowe dzieli krewnych zmarłego na dwie grupy: zstępnych i wstępnych. Zstępni to wszystkie osoby, które są potomkami zmarłego, czyli:

 • Dzieci
 • Wnukowie
 • Prawnukowie itp.

ni to wszystkie osoby, od których zmarły pochodzi, czyli:

 • Rodzice
 • Dziadkowie
 • Pradziadkowie itp.

Zstępni przed wstępnymi w dziedziczeniu

W polskim prawie spadkowym zstępni mają pierwszeństwo w dziedziczeniu przed wstępnymi. Oznacza to, że jeśli zmarły pozostawił po sobie zarówno potomków, jak i rodziców, to jego majątek zostanie podzielony przede wszystkim między zstępnych. Dopiero w przypadku braku zstępnych majątek zostanie przekazany wstępnym.

Wyjątki od zasady zstępnych przed wstępnymi

Zasada zstępnych przed wstępnymi ma jednak swoje wyjątki. Najważniejszy z nich dotyczy sytuacji, gdy zmarły pozostawił po sobie małoletnie dzieci. W takim przypadku rodzice zmarłego mogą dziedziczyć część majątku przeznaczoną dla małoletnich dzieci, aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Znaczenie zasady zstępnych przed wstępnymi

Zasada zstępnych przed wstępnymi ma na celu ochronę interesów małoletnich dzieci, które często są zdane na opiekę swoich rodziców. Dzięki tej zasadzie rodzice zmarłego nie mogą odziedziczyć całego majątku pozostawionego przez swoje dzieci, a tym samym pozbawić je środków do życia.

Inne kwestie związane z dziedziczeniem

Poza kwestią pierwszeństwa zstępnych przed wstępnymi, w polskim prawie spadkowym istotne znaczenie mają również inne czynniki, takie jak:

 • Prawa małżonka: Małżonek zmarłego ma prawo do części majątku, niezależnie od tego, czy są zstępni lub wstępni.
 • Dziedziczenie testamentowe: Osoba sporządzająca testament może dowolnie rozdysponować swoim majątkiem, w tym również odstąpić od zasady zstępnych przed wstępnymi.
 • Spadkobiercy ustawowi: W przypadku braku testamentu, majątek zmarłego zostanie podzielony między spadkobierców ustawowych, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym.

Zasada zstępnych przed wstępnymi w polskim prawie spadkowym oznacza, że potomkowie zmarłego mają pierwszeństwo w dziedziczeniu przed jego rodzicami lub dziadkami. Zasada ta ma na celu ochronę interesów małoletnich dzieci, które mogą zostać pozbawione środków do życia, jeśli cały majątek zmarłego odziedziczą jego rodzice.

Є питання? Запитай в чаті зі штучним інтелектом!

Często zadawane pytania (FAQ)

 1. Kto jest uważany za zstępnego?
  • Wszystkie osoby, które są potomkami zmarłego, takie jak dzieci, wnuki i prawnukowie.
 2. Kto jest uważany za wstępnego?
  • Wszystkie osoby, od których zmarły pochodzi, takie jak rodzice, dziadkowie i pradziadkowie.
 3. Czy zasada zstępnych przed wstępnymi jest bezwzględna?
  • Nie, istnieją wyjątki, takie jak dziedziczenie przez rodziców dla małoletnich dzieci.
 4. Czy testament może zmienić zasadę zstępnych przed wstępnymi?
  • Tak, osoba sporządzająca testament może odstąpić od tej zasady i dowolnie rozdysponować swoim majątkiem.
 5. Co dzieje się z majątkiem zmarłego, jeśli nie ma zstępnych ani wstępnych?
  • W takim przypadku majątek przechodzi na własność Skarbu Państwa.

Dziedziczenie ustawowe – zstępni przed wstępnymi

W prawie spadkowym, dziedziczenie ustawowe oznacza porządek, w jakim osoby bliskie zmarłemu dziedziczą jego majątek. W Polsce, kolejność dziedziczenia określa kodeks cywilny, który dzieli osoby uprawnione do dziedziczenia na kilka grup. Jedną z takich grup są zstępni, a drugą wstępni.

Zstępni

Zstępni to osoby pochodzące od spadkodawcy w linii prostej, czyli jego dzieci, wnuki, prawnuki itd. Są to osoby, które są najbliżej spokrewnione ze zmarłym i mają najsilniejsze prawo do jego majątku.

ni

Wstępni to osoby, od których pochodzi spadkodawca w linii prostej, czyli jego rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd. Są to osoby, które są mniej blisko spokrewnione ze zmarłym niż zstępni, ale mają pewne prawa do jego majątku.

Zstępni przed wstępnymi

W polskim prawie spadkowym, zstępni mają pierwszeństwo do dziedziczenia przed wstępnymi. Oznacza to, że jeżeli spadkodawca ma zstępnych, to oni dziedziczą cały jego majątek, a wstępni nie otrzymują nic.

Przykład:

* Jeżeli spadkodawca ma troje dzieci, to one dziedziczą cały jego majątek, a jego rodzice nie otrzymują nic.

Wyjątki od zasady

Od zasady, że zstępni mają pierwszeństwo do dziedziczenia przed wstępnymi, istnieją dwa wyjątki:

* Jeżeli spadkodawca nie ma zstępnych, to wówczas dziedziczą jego wstępni.
* Jeżeli spadkodawca ma zstępnych, ale są oni małoletni lub ubezwłasnowolnieni, to wówczas wstępni mają prawo do opieki nad nimi i do zarządzania ich majątkiem do czasu osiągnięcia przez nich pełnoletności lub odzyskania zdolności do czynności prawnych.

Kolejność dziedziczenia

Jeżeli spadkodawca ma więcej niż jednego zstępnego, to dziedziczą oni jego majątek w następującej kolejności:

* Dzieci
* Wnukowie
* Prawnukowie
* Itd.

Jeżeli spadkodawca nie ma zstępnych, to wówczas dziedziczą jego wstępni w następującej kolejności:

* Rodzice
* Dziadkowie
* Pradziadkowie
* Itd.

Podział majątku

Jeżeli spadkodawca ma więcej niż jednego spadkobiercę, to jego majątek jest dzielony między nich w równych częściach. Jednakże, jeżeli spadkodawca sporządził testament, to może on określić, jak jego majątek ma być podzielony.

Ważne informacje

* Dziedziczenie ustawowe ma zastosowanie tylko wtedy, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu.
* Testament może zmienić porządek dziedziczenia ustawowego.
* Osoby, którym przysługuje prawo do dziedziczenia, mogą zrzec się swojego prawa.
* Jeżeli spadkobierca nie chce lub nie może przyjąć spadku, to przechodzi on na jego zstępnych.

У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях!

Приєднуйтеся до нашого чату: Телеграм!
У вас є запитання до змісту чи автора статті?
НАПИСАТИ

Залишити коментар

Опубліковано на 16 04 2024. Поданий під Odpowiedzi. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.

ХОЧЕТЕ СТАТИ АВТОРОМ?

Запропонуйте свої послуги за цим посиланням.
Контакти :: Редакція
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Reporter.zp.ua.
Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама".