https://reporter.zp.ua

CO ZNACZY WYNAJEM OKAZJONALNY

Редактор: Михайло Мельник

Ви можете поставити запитання спеціалісту!

Czym jest wynajem okazjonalny?

Co to jest wynajem okazjonalny?

Wynajem okazjonalny to umowa zawarta na czas okazjonalny, czyli maksymalnie do 10 lat. Jest to szczególny rodzaj umowy o wynajem mieszkania, która podlega dodatkowym regulacjom prawnym.

Cel umowy o wynajem okazjonalny

Celem umowy o wynajem okazjonalny jest zwiększenie ochrony lokatorów przed bezdomnością. Ma ona zapewnić stabilne warunki najmu na określony czas, uniemożliwiając właścicielowi budynku wypowiedzenie umowy bez poważnej przyczyny.

Forma umowy o wynajem okazjonalny

Umowa o wynajem okazjonalny musi być zawarta w formie pisemnej i zawierać następujące elementy:

 • oświadczenie najemcy o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie kraju,
 • oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji bez tytułu wykonawczego na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,
 • wskazanie przez najemcę innego lokalu, do którego wyprowadzi się w razie rozwiązania umowy najmu,
 • oświadczenie właściciela lub osoby uprawnionej o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w danym lokalu.

Obowiązki stron umowy

Najemca:

 • wnosi kaucję w wysokości maksymalnie 6-krotności miesięcznego czynszu,
 • terminowo uiszcza opłaty związane z najmem,
 • korzysta z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • dba o jego stan techniczny i estetyczny,
 • niezwłocznie informuje właściciela o wszelkich usterkach w lokalu.

Właściciel:

 • zapewnia najemcy niezakłócony użytek lokalu,
 • usuwa usterki i awarie powstałe nie z winy najemcy,
 • nie może wypowiedzieć umowy bez poważnej przyczyny (np. zaległości w opłatach, naruszenie zasad współżycia społecznego).

Zakończenie umowy o wynajem okazjonalny

Umowa o wynajem okazjonalny może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, poprzez upływ czasu, na który została zawarta, lub w przypadku naruszenia jej postanowień przez jedną ze stron. Właściciel może wypowiedzieć umowę tylko w przypadku:

 • zaległości w opłatach przez więcej niż 3 miesiące,
 • naruszenia przez najemcę zasad współżycia społecznego,
 • konieczności sprzedaży lokalu, pod warunkiem zakupu przez najemcę innego lokalu.

Często zadawane pytania

 1. Co to jest poddanie się egzekucji bez tytułu wykonawczego?

  • To dobrowolne wyrażenie zgody na eksmisję z lokalu na podstawie orzeczenia sądu bez konieczności uzyskania odrębnego tytułu wykonawczego.
 2. Kto może wynająć mieszkanie na podstawie umowy o wynajem okazjonalny?

  • Osoby, które nie są właścicielami innych lokali mieszkalnych i nie pozostają w związku małżeńskim, w którym współmałżonek jest właścicielem lokalu mieszkalnego.
 3. Ile wynosi maksymalny okres wynajmu okazjonalnego?

  Є питання? Запитай в чаті зі штучним інтелектом!

  • Maksymalnie 10 lat.
 4. Jakie są obowiązki właściciela w umowie o wynajem okazjonalny?

  • Zapewnienie niezakłóconego użytku lokalu, usuwanie usterek i awarii oraz niemożność wypowiedzenia umowy bez poważnej przyczyny.
 5. Jakie konsekwencje może ponieść najemca za niewykonanie obowiązków z umowy?

  • Wypowiedzenie umowy i eksmisję.

Wynajem Okazjonalny

Wynajem okazjonalny to szczególny rodzaj umowy najmu mieszkania lub domu, który został wprowadzony w Polsce w 2017 roku. Celem wynajmu okazjonalnego jest zwiększenie ochrony praw lokatorów i ułatwienie wynajmowania mieszkań przez osoby, które nie posiadają stałego meldunku.

Charakterystyka Wynajmu Okazjonalnego

* Akt Notarialny: Umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta w formie aktu notarialnego, co zapewnia jej większą moc prawną.
* Oświadczenie o Poddaniu Się Egzekucji: Lokator zobowiązuje się w akcie notarialnym do dobrowolnego opuszczenia mieszkania w określonym terminie po wygaśnięciu umowy.
* Załączniki: Do umowy najmu okazjonalnego należy dołączyć następujące załączniki:
* Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
* Zaświadczenie o zarobkach lub oświadczenie o braku dochodów
* Oświadczenie właściciela mieszkania o wyrażeniu zgody na wynajem okazjonalny
* Rejestracja w Urzędzie Skarbowym: W ciągu 14 dni od zawarcia umowy właściciel mieszkania musi zarejestrować ją w urzędzie skarbowym i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zalety Wynajmu Okazjonalnego

* Większa ochrona dla lokatorów: Akt notarialny i oświadczenie o poddaniu się egzekucji zapewniają większą ochronę praw lokatorów w przypadku sporów z właścicielem.
* Ułatwienie wynajmu osobom bez stałego meldunku: Osoby, które nie posiadają stałego meldunku, mogą łatwiej wynająć mieszkanie na podstawie umowy najmu okazjonalnego.
* Niższe koszty dla właścicieli: Koszty związane z rejestracją umowy najmu okazjonalnego są niższe niż koszty związane z tradycyjną umową najmu.

Wady Wynajmu Okazjonalnego

* Formalności: Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wiąże się z dodatkowymi formalnościami, takimi jak sporządzenie aktu notarialnego i rejestracja w urzędzie skarbowym.
* Koszty aktu notarialnego: Koszty sporządzenia aktu notarialnego mogą być stosunkowo wysokie, szczególnie w przypadku wynajmu na krótki okres.
* Ograniczenia dla lokatorów: Lokatorzy w ramach najmu okazjonalnego mają ograniczone możliwości zmiany warunków umowy lub jej rozwiązania.

Wynajem okazjonalny to szczególny rodzaj umowy najmu, który zapewnia zwiększoną ochronę dla lokatorów i ułatwia wynajmowanie mieszkań osobom bez stałego meldunku. Jednakże wiąże się on z dodatkowymi formalnościami i kosztami, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze tego rodzaju umowy.

У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях!

Приєднуйтеся до нашого чату: Телеграм!
У вас є запитання до змісту чи автора статті?
НАПИСАТИ

Залишити коментар

Опубліковано на 16 04 2024. Поданий під Odpowiedzi. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.
Контакти :: Редакція
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Reporter.zp.ua.
Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама".