https://reporter.zp.ua

Hard skills: специфіка професійних навичок

Редактор: Михайло Мельник

Ви можете поставити запитання спеціалісту!

Hard skills — навички, які легко підтвердити та складно втратити. Це знання та вміння, які потрібні для професійної діяльності.

Ці знання відрізняються від soft skills, але тільки в сукупності здебільшого обидва види цих компетенцій допомагають людині стати успішною. Жорсткі навички легко визначаються при прийомі на роботу і є вирішальними в питанні, чи підходить людина для цієї діяльності чи ні.

hard skills

Що таке hard skills

Навички, які є у людини, можна розділити на 2 категорії: професійні вміння (hard skills) та особисті якості (soft skills). Хард скіллс, або жорсткі навички, – це професійні знання, компетенції, інструменти та технології, якими володіє людина і які необхідні у конкретній професії.

Hard skills є основою побудови успішної кар’єри. Якщо людина не має певного набору знань та умінь у конкретній спеціальності, то розвиток у професії буде неможливим, незважаючи на наявність інших переваг.

Жорсткі навички для кожної сфери свої. Їх одержують у навчальних закладах, на курсах, також вони можуть освоюватися самостійно або приходити з досвідом роботи. Від обсягу та якості таких навичок залежить можливість отримання бажаної посади, підвищення по службі або взагалі зміна напряму діяльності.

Hard skills можна наочно уявити, перевірити, об’єктивно оцінити чи виміряти, і навіть довести їх наявність. Це певні для кожної конкретної професії вміння, вони не залежать від того, в якій компанії працює людина. Наприклад, це здатність малювати та працювати з графічними редакторами, знання іноземної мови, навички продажу, вміння лікувати очні захворювання тощо.

Soft skills (м’які або гнучкі навички) – це особистісні, соціально-психологічні характеристики індивіда, які впливають з його успішність як і кар’єрі, і у повсякденному житті. Вони прямо не пов’язані з професійною діяльністю, але можуть допомогти у просуванні службовими сходами.

Ці поняття вперше були застосовані в Америці у 1959 році при розробці наукових підходів до військової підготовки солдатів. Тоді було зроблено висновок, що для отримання добрих результатів у військовій справі солдатам потрібні крім професійних компетенцій (hard skills) ще й універсальні вміння (soft skills), які не так просто виміряти та оцінити. Ці терміни прижилися і стали застосовуватися у сфері управління, економіки та психології.

Згідно з проведеними Гарвардськими вченими дослідженнями, успішність у професійній діяльності на 85 % залежить від натренованих софт скіллс, і лише на 15 %. від хард скіллс.

В даний час, коли розвиток штучного інтелекту досить високий, для вирішення технічних питань можна легко використати його. Але в питаннях комунікацій, творчості чи, наприклад, стратегічного планування людини найближчим часом замінити навряд чи вдасться. Так наприклад у комюніті UDC, багато людей кожного дня прокачують свої навички, аби зростати професійно.

Відмінності між hard skills та soft skills

 • З чим пов’язані. Наскільки високий інтелект людини, її розумові можливості та логічне мислення настільки будуть розвинені і hard skills. Soft skills залежать від натренованості емоційного інтелекту та емпатії. М’які навички пов’язані з правою півкулею мозку, а тверді – з лівим.
 • Як їх осягнути. Хард скіллс, як правило, освоюються у спеціалізованих навчальних закладах. А ось м’які навички в такий спосіб отримати не вдасться – вони зазвичай є рисами характеру або поступово складаються в процесі життя та в результаті роботи з самовдосконалення. Для напрацювання soft skills часу потрібно набагато більше, ніж отримання професійних компетенцій.
 • Яким способом їх можна виявити. Для виявлення жорстких навичок можна запропонувати кандидату на посаду пройти певні тести, співбесіди, а також їх наявність можна судити з наявних дипломів і сертифікатів. М’які навички відразу не видно, вони виявляються в процесі роботи, коли людина будує комунікації з колегами, підлеглими та керівництвом.

Для того, щоб було зрозуміліше, що таке hard skills та soft skills, представимо їх у вигляді таблиці:

Hard skillsSoft skills
Потрібні у певній професійній діяльностіБез них неможливо досягти успіху ні в професії, ні в звичайному житті
Опанування ними вимагає включення логіки, розумових здібностей та пам’ятіВладіння емоційним інтелектом має на увазі наявність м’яких навичок
Можна виявити шляхом виконання тестового завдання, співбесіди чи іспитуПрипустити їх наявність можна під час проведення поведінкового інтерв’ю
Підтверджуються документами про освіту, портфоліо та кейсамиМожна виявити за допомогою кейсів з фактами та цифрами, проте остаточно судити про їх наявність можна буде протягом роботи
Для їх освоєння іноді достатньо кількох місяцівНапрацювання м’яких навичок потребує зміни власних внутрішніх установок та звичок, що часто відбувається нешвидко
Професійні компетенції закріплюються з отриманням досвідуВимагають морального та емоційного включення. Якщо людина перебуває у пригніченому чи психологічно нестійкому стані, існує ймовірність втрати наявних софт скиллс.
Як правило, жорсткі навички приблизно однакові на різних робочих місцяхSoft skills потрібно постійно адаптувати під мінливі зовнішні умови (зміна місця роботи, колективу, керівництва, корпоративної культури)
Для отримання бажаної посади потрібно мати обов’язкову базуНеобхідна основа для освоєння всіх компетенцій

Найважливіші hard skills та soft skills

Прикладами hard skills, необхідними для успішного просування службовими сходами, є:

 • знання іноземної мови на рівні не нижче Intermediate;
 • володіння спеціальними навичками, наприклад, програмуванням;
 • формування нових моделей бізнесу;
 • інтегрування за допомогою open API (відкритий програмний інтерфейс);
 • підтримка цифрової безпеки на всіх рівнях виробничого процесу;
 • достатні знання в галузі сучасних технологій (робота з хмарними сервісами, штучним інтелектом, 3D-моделюванням, блокчейнами);
 • знання та вміння у сфері високоефективного менеджменту, де використовуються цифрові технології;
 • робота із застосуванням нових менеджерських практик (Lean, Kanban, 6 Sigma, SCRUM, DevOps);
 • робота з даними (data mining та data science).

Найважливішими soft skills вважаються:

 • здатність регулярно та швидко освоювати нові знання, іншими словами, lifelong learning /education;
 • уміння грамотно розпоряджатися часом, що залежить від здатності концентрувати увагу на конкретних цілях та самоорганізованості;
 • навички ефективного спілкування, які виявляються в умінні вести переговори, переконувати, працювати в команді та виявляти клієнтоорієнтованість.

Також для успіху у професійній сфері та кар’єрного зростання потрібно:

 • наявність креативного мислення;
 • володіння активною позицією, відповідальністю, старанністю, пунктуальністю;
 • присутність лідерських якостей;
 • уміння легко переносити вихід із зони комфорту, а також володіти емоціями;
 • здатність врегулювати конфлікти та приймати важливі рішення.

Тверді навички є знання, вміння та компетенції, які потрібні для конкретної професії. Вони купуються під час навчання у школі, ліцеї, коледжі, ВНЗ тощо.

За розуміння hard skills відповідає ліва півкуля мозку, від розвитку якої залежать розумові та логічні можливості. Освоїти жорсткі навички можна шляхом вивчення навчальних матеріалів, лекцій, інструктажів та інших навчальних матеріалів.

Напрацювання хард скіллс відбувається поетапно від простого до складнішого. При цьому після кожного етапу влаштовується перевірка набутих знань, це може бути перевірна робота або іспит. А щоб такі навички закріпилися, потрібна регулярна практика.

10 особливостей hard skills

Вони легко виявляються за допомогою співбесіди, виконання тестового завдання або іспиту

Жорсткі навички можна легко продемонструвати та довести їх наявність. Ці можливості необхідні для виконання конкретної роботи.

Наприклад:

 • програміст може створити веб-сайт;
 • копірайтер написати текст;
 • архітектор може спроектувати будівлю;
 • юрист займається діяльністю в галузі права;
 • педагог володіє технологіями навчання;
 • економіст займається веденням фінансового обліку;
 • керівник організує роботу компанії.

Ступінь володіння hard skills виявляється при виконанні тестових завдань, що включають завдання, які претенденту на посаду доведеться вирішувати на регулярній основі. Для перевірки потрібно підібрати конкретні практичні ситуації, наприклад, технічне завдання написання статті. У процесі співбесіди важливо поставити такі питання, за допомогою яких можна буде оцінити рівень професійних навичок претендента.

Досвід роботи з резюме також показує наявність жорстких навичок. Отримані дипломи та сертифікати є доказом професійних компетенцій.

Є питання? Запитай в чаті зі штучним інтелектом!

Підтверджуються hard skills документом про освіту: атестатом, сертифікатом, свідоцтвом або дипломом

Наявність документа показує пройдене навчання та говорить про ступінь підготовленості фахівця.

Для прикладу, твердими навичками перекладача китайської мови є:

 • володіння мовою;
 • знання технік перекладу та вміння їх правильно використовувати;
 • розуміння культурних традицій Китаю.

Hard skills редактора будуть інші:

 • знання стилів та жанрів літератури;
 • грамотний розподіл функцій між співробітниками;
 • редагування текстів;
 • володіння основами дизайну;
 • підготовка структури статей.

Загалом вимоги до твердих навичок є єдиними і не залежать від місця роботи

Для юриста вимоги до його компетенцій будуть приблизно однаковими, якщо він працює у банку та, наприклад, в IT-стартапі.

Для того щоб займатися певною професійною діяльністю, необхідно мати конкретні hard skills

У переліку посадових обов’язків співробітника кожної професії прописані вимоги до його компетенцій.

Здебільшого жорсткі навички не втрачаються, вони, навпаки, розвиваються та відточуються в процесі професійної діяльності

Для підвищення кваліфікації фахівець проходить тренінги, слухає лекції, відвідує курси. Але за тривалої відсутності практики вміння може бути втрачено. У такому разі знадобиться час на їх відновлення.

Вдалі портфоліо добре демонструють наявні хард скіллс

Свої роботи актуально розміщувати у такому форматі дизайнерам, художникам, ілюстраторам, копірайтерам та людям деяких інших професій.

Щоб опанувати hard skills, потрібні певні розумові можливості та логічне мислення

За це відповідає права півкуля головного мозку, де відбувається аналіз отриманих відомостей, виробляються математичні обчислення.

Достатньо нетривалого часу (кілька місяців), щоб опанувати жорсткі навички

За наявності мети та завзятості, користуючись необхідною літературою, програмами та інструкціями, можна самостійно отримати багато компетенцій.

Досвід роботи відточує навички

Якщо постійно використовувати їх у своїй роботі, то вони тільки удосконалюються і робляться краще. Погодьтеся, адже для того, щоб добре говорити якоюсь мовою, потрібно практикувати іноземну мову, щоб чудово водити машину. більше їздити за кермом, щоб бути професійним лікарем – лікувати людей тощо.

Для отримання роботи потрібна певна база

Якщо ви фахівець у якійсь галузі, то маєте конкретну основу знань та компетенцій. А якщо чогось не вистачає для виконання виробничих завдань, можна пройти курси чи тренінги та отримати необхідні вміння.

Приклади hard skills для різних професій

Щоб вам було зрозуміліше, ми наочно зобразили приклади твердих та гнучких навичок для затребуваних у цей час спеціальностей. Професії у чомусь схожі одна на одну, а в чомусь вони різні. У таблиці для кожної спеціальності підібрано певні компетенції.

ПрофесіяHard skillsSoft skills
Frontend-розробникHTML, CSS, JavaScript, фреймворки Vue, React або Angular. Володіння системами контролю версій.Уважність, відповідальність, здатність грамотно організувати робочий процес, досконалість.
ТаргетологНалаштування та запуск реклами. Володіння сервісами аналітики Яндекс.Метрика та Google Analytics.

Аналіз та сегментація цільової аудиторії, вміння оперувати даними.

Самостійність, навички ефективної комунікації, швидке навчання, стресостійкість.
Графічний дизайнерВладіння азами колористики та композиції. Вміння працювати у графічних редакторах.Нагляд, гарний художній смак, креативність, вміння комунікувати із замовниками.
АрхітекторПравила та ГОСТи, інженерне проектування, вміння працювати з програмами з моделювання.Навички командної роботи, лідерські якості, старанність, завзятість.
ЮристВладіння юридичною термінологією та законодавчою базою. Вміння формувати правові документи. Знайомство із судовим діловодством. Здатність орієнтуватися в судових базах даних та правових довідниках.Здатність до регулярного навчання. Вміння працювати з різними даними (пошук, обробка, виявлення зв’язків, включення до робочого процесу). Вміння грамотно та зрозуміло висловлювати думки. Навички ефективної комунікації. Впевненість при публічних виступах, вміння аргументувати свою думку.
Економіст/бухгалтерУміння орієнтуватися у законодавчій базі, користуватися довідково-правовими системами, бухгалтерським ПЗ. Навички контролю документообігу, формування звітностей.Здатність концентруватися на виконанні певного завдання. Стресостійкість. Бажання та здатність постійно розвиватися, володіти актуальними тенденціями. Вміння знаходити та обробляти великі обсяги інформації. Чесність, здатність відстоювати свою точку зору у будь-яких спірних ситуаціях.
ПрограмістПисати та запускати коди певною мовою програмування. Вміння читати чужий код. Здатність працювати з системами контролю версій, а також із різними середовищами розробки.Здатність до постійного розвитку та освоєння нових знань. Вміння знаходити та обробляти дані. Навички командної роботи, грамотної комунікації, пошук нестандартних способів вирішення завдань. Вміння проводити презентації, чітко висловлювати свою позицію. Стресостійкість та можливість працювати відповідно до дедлайнів.
Менеджер з продажуНавички ефективних продажів. Наявність певних знань, необхідні реалізації конкретного продукту. Вміння аналізувати ринкову ситуацію та конкурентів. Навички роботи з клієнтами, визначення їх потреб та робота з запереченнями.Клієнтоорієнтованість, впевненість, здатність виявляти емпатію, стійкість до стресів, наявність емоційного інтелекту. Вміння ефективно комунікувати, впоратися зі спірними та конфліктними ситуаціями.
ПедагогВладіння методиками викладання, знання основ дитячої та загальної психології. Хороше володіння конкретним предметом. Вміння формувати навчальну програму та план з виховної роботи.Наявність емоційного інтелекту, вміння виявляти емпатію. Здатність до навчання та оволодіння новою інформацією. Критичне мислення. Комунікативні навички, вміння впоратися зі стресовими ситуаціями, організаторські здібності. Вміння проводити презентації.

5 найбільш популярних hard skills

Кожна професія вимагає наявності певних умінь, але єдиних, так званих, жорстких умінь не існує. Однак у сучасних реаліях все ж таки можна знайти деякі приклади hard skills, актуальні для більшості спеціальностей.

На думку аналітиків, існує п’ять навичок, які особливо актуальні нині:

 • Блокчейн, епоха розвитку якого почалася з 2009 року з появою біткоїну. В даний час попит на фахівців, які володіють даними технологіями, зростає. Це пов’язано з тим, що питання збереження та перенесення відомостей в інтернеті зараз стоять найгостріше.
 • Хмарні обчислення. Абсолютно актуальна тема – це робота у хмарних сервісах, де розміщують інформацію і великі, і невеликі фірми. У зв’язку з цим зростає потреба у фахівцях, які вміють проектувати хмарні сховища та створювати їхню технічну архітектуру.
 • Аналітичне мислення. Грамотне оперування даними сприяє ухваленню раціональних рішень, що необхідно для багатьох ділових сфер.
 • Штучний інтелект. Незважаючи на той факт, що потреба у фахівцях, які вміють працювати зі штучним інтелектом, дещо знизилася, все одно професіонали своєї справи, які володіють технологіями та інструментами машинного навчання, алгоритмами та моделями обробки природної мови, мають великий попит на ринку праці.
 • UX-дизайн. Фахівці, які володіють навичкою, дуже популярні на ринку праці. Професіонали, які вміють привертати увагу споживачів, орієнтуватися в особливостях їхньої поведінки за наявності великої конкуренції будуть завжди в ціні.

Що важливіше: hard skills або soft skills

Як жорсткі, так і м’які навички дуже важливі у будь-якій професії:

 • Не маючи достатніх hard skills, навряд чи можна знайти хорошу роботу. А вже працюючи і не прагнучи відточити та актуалізувати свої знання та вміння, підвищення по службі та вищу оплату праці буде отримати також непросто. Не кожен роботодавець візьме навіть на неоплачуване стажування людини без певних жорстких навичок. Маючи якусь базу компетенцій, потрібно прагнути до її поповнення та оновлення, у такому разі можна досягти успіху в кар’єрі.
 • Проте зараз має місце наступна тенденція – автоматизація великої кількості трудомістких процесів. Основою функціонування кожного підприємства при цьому є людина, здатна грамотно комунікувати, думати та творити. Для того, щоб зараз бути затребуваним фахівцем, необхідно розвивати як тверді, так і м’які навички, без яких буде складно залишатися на плаву в океані сучасного бізнесу.

Враховуючи автоматизацію багатьох процесів, що прискорюється, важливо тренувати не тільки hard skills, але також і soft skills, тільки в такому випадку можна стати затребуваним співробітником. Так, фахівець, який має всі навички аналізу ситуації і вміє вибудовувати грамотні комунікаційні зв’язки, завжди буде поза конкуренцією.

У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях!

Приєднуйтеся до нашого чату: Телеграм!
У вас є запитання до змісту чи автора статті?
НАПИСАТИ

Залишити коментар

Опубліковано на 09 07 2024. Поданий під Освіта. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.

ХОЧЕТЕ СТАТИ АВТОРОМ?

Запропонуйте свої послуги за цим посиланням.

Останні новини

Контакти :: Редакція
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Reporter.zp.ua.
Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама".