Тестування учасників конференції “Огляд SIOP” для отримання сертифікату

Які саме характеристики відіграють ключову роль в сучасному ризик адаптованому підході в лікуванні ГЛЛ?

Відповідь на преднізолон;
Морфологічний підтип;
Нічого з вищеперерахованого;
Молекулярно-генетичні та цитогенетичні характеристики;
Вік пацієнта;

Сучасний ризик-адаптований підхід в лікуванні Гострої лімфобластної лейкемії (ГЛЛ) включає ряд ключових характеристик, які визначають стратегію та методи лікування. Однією з таких характеристик є:

  • Молекулярно-генетичні та цитогенетичні характеристики: Важливо враховувати генетичні та цитогенетичні аномалії пацієнта, так як вони можуть впливати на вибір оптимального лікування. Наприклад, пацієнти з конкретними генетичними змінами можуть вимагати інших підходів до терапії.

Інші характеристики, які можуть враховуватися, але не є єдиними ключовими в ризик-адаптованому підході, включають відповідь на преднізолон, морфологічний підтип, вік пацієнта. Важливо розробляти індивідуальні лікувальні плани, враховуючи всі ці фактори для досягнення оптимальних результатів в лікуванні ГЛЛ.

Ефективність яких імунотерапевтичних опцій для пацієнтів групи високого ризику досліджується в протоколі AIEOP BFM 2017?

Даратумумаб;
Блінатумомаб;
CAR-T клітинна терапія;
Алемтузумаб;

Правильна відповідь: Даратумумаб.

Яка з форм аспарагінази включена в першу лінію лікування ГЛЛ у дітей в сучасних лікувальних протоколах?

Нативна E.coli аспарагіназа;
Пегаспаргаза;
Каласпаргаза;
Аспарагіназа Ервінія;

Для лікування гіперчутливості, яка розвивається на пегаспаргазу, може бути обрана аспарагіназа Ервінія.

Яка з нижчеперерахованих форм аспарагінази має бути обрана препаратом другої лінії при розвитку реакцій гіперчутливості >= Grade 2 на пегаспаргазу?

Аспарагіназа Ервінія;
Каласпаргаза;
Препарат має бути остаточно відмінено;
Нативна E.coli аспарагіназа;

При розвитку реакцій гіперчутливості >= Grade 2 на пегаспаргазу, препаратом другої лінії може бути обрана Каласпаргаза. Каласпаргаза – це інша форма аспарагінази, яка може використовуватися в лікуванні пацієнтів з гематологічними захворюваннями, такими як лімфобластна лейкемія. Каласпаргаза може бути альтернативою у випадках, коли пацієнт не переносить або розвиває реакції гіперчутливості на пегаспаргазу або інші препарати першої лінії.

При якому з нижчеперерахованих ускладнень, будь-яка форма аспарагінази має бути остаточно відмінена згідно настанов NCCN?

Гіперглікемія Grade 3-4;
Реакції гіперчутливості Grade 3-4;
Аспарагіназ-асоційований панкератит Grade 3-4;
Гепатоксичність Grade 3-4;

Згідно з настановами NCCN, при розвитку гепатоксичності Grade 3-4, будь-яка форма аспарагінази має бути остаточно відмінена.

Основним предметом мультицентрового дослідження EuroNET PHL-C1 було:

Вплив деінтенсифікації ХТ у пацієнтів IA, IB, та IIA стадій на безподієву виживаність з з неадекватною відповіддю після двох ОЕРА;
Вплив променевої терапії на безподієву виживаність для пацієнтів IA, IB, та IIA з неадекватною відповіддю після двох ОЕРА;
Вплив інтенсифікації ХТ у пацієнтів на безподієву виживаність для пацієнтів з адекватною відповіддю з адекватною відповіддю після двох ОЕРА.
Жодне з вищеперерахованих.

Правильна відповідь: Вплив променевої терапії на безподієву виживаність для пацієнтів IA, IB, та IIA з неадекватною відповіддю після двох ОЕРА;

Мультицентрове дослідження EuroNET PHL-C1 не вивчало вплив деінтенсифікації хіміотерапії (ХТ) або променевої терапії на безподієву виживаність у пацієнтів зі стадіями IA, IB та IIA лімфоми Годжкіна з неадекватною відповіддю після двох циклів об’єднаної епохалки (ОЕРА).

Яке з нижчеперерахованих довгострокових побічних явищ прокарбазину є найбільш несприятливим для пацієнтів чоловічої статі?

Ризики вторинних неоплазій
Інфертильність
Кардіотоксичність
Нейротоксиність
Всі перераховані

Для пацієнтів чоловічої статі інфертильність може бути найбільш несприятливим довгостроковим побічним явищем прокарбазину, оскільки це може вплинути на їхню репродуктивну функцію та здатність бути батьками.

Оберіть режим, який НЕ відноситься до Salvage XT у пацієнтів з ЛГ:

DHAP
ICE
Bv mono
IGEV
BEACOPP

Режим “BEACOPP” НЕ відноситься до Salvage XT у пацієнтів з ЛГ.

Який механізм дії пембролізумабу?

Пригнічення PD-1 рецепторів лімфоцитів;
Зв’язування кон’югата з рецептором CD30 на оболонці клітини, що призводить до апоптозу клітин;
Потенціює дію інших хіміотерапевтичних агентів;
Жоден з перерахованих;

Механізм дії пембролізумабу полягає в пригніченні PD-1 рецепторів лімфоцитів. Тому правильна відповідь – “Пригнічення PD-1 рецепторів лімфоцитів”.

При рецедиві Лімфоми Годжкіна, в ІІй комплексній ремісії, аутологічна трансплантація кісткового мозку:

Показана лише алоТГСК;
Не показана зовсім
Показана як стандарт лікування;
Показана як клінічна опція;

При рецедиві Лімфоми Годжкіна в ІІй комплексній ремісії аутологічна трансплантація кісткового мозку показана як стандарт лікування.

Подібне рішення обгрунтоване високим ризиком рецидиву у пацієнтів з рецедивами хвороби, і аутологічна трансплантація може допомогти досягти тривалого ремісії та підвищити шанси на виживання. Це стандартна лікувальна стратегія в таких випадках і зазвичай розглядається як ефективний метод лікування.

Які фактори з нижчеперерахованих доведено асоційовані з поганою мобілізацією пацієнта перед аутоТГСК?

Рівень моноцитів та тромбоцитів перед мобілізацією
Тривалість лікування
Все вищеперераховане
Нічого з вищеперерахованого

Правильна відповідь Все вищеперераховане.

Яка комбінація препаратів для лікування вперше діагностованих випадків гістіоцитозу з клітин Лангерганса є золотим стандартом?

Преднізолон + вінбластин
Цитозар + клодрабін
Циклофосфамід + вінбластин
Жоден з перерахованих

Комбінація преднізолону та вінбластину є золотим стандартом для лікування випадків гістіоцитозу з клітинами Лангерганса, таких як Хвора-мікроабсцесна форма LCH (Letterer-Siwe disease) та гістіоцитозу клітин Лангерганса (LCH) в дітей.

Преднізолон є глюкокортикостероїдом, який має протизапальні та імуносупресивні властивості. Вінбластин – це цитотоксичний препарат, який сприяє знищенню патологічних клітин Лангерганса.

Ця комбінація ліків добре документована та показала високий ступінь ефективності в лікуванні гістіоцитозу з клітинами Лангерганса. Преднізолон сприяє зменшенню запалення та контролює імунну відповідь, а вінбластин спрямований на знищення аномальних клітин.

Важливо враховувати, що лікування гістіоцитозу може бути складним та індивідуалізованим, тому питання про вибір лікування краще обговорити з лікарем, який має досвід у лікуванні цієї патології і може підібрати найкращий підхід до конкретного пацієнта.

Що саме досліджується в протоколі LCH IV?

Терапія першої лінії для пацієнтів із мультьистемною хворобою (MS-LCH) та моносистемною хворобою (SS-LCH) з мультифокальними ураженнями кісток або «ризиком ЦНС»
Терапія другої лінії для пацієнтів без ураження органів ризику при неуспішності першої лінії або реактивація.
Терапія пацієнтів із залученням органів ризику, які не досягли відповіді після терапії першої лінії
Трансплантація стовбурових клітин пацієнтам із залученням органів ризику в другій лінії терапії
Всі перераховані
Жоден з перерахованих

У протоколі LCH IV досліджується:

  1. Терапія першої лінії для пацієнтів із мультьистемною хворобою (MS-LCH) та моносистемною хворобою (SS-LCH) з мультифокальними ураженнями кісток або “ризиком ЦНС.”
  2. Терапія другої лінії для пацієнтів без ураження органів ризику при неуспішності першої лінії або реактивація.
  3. Терапія пацієнтів із залученням органів ризику, які не досягли відповіді після терапії першої лінії.
  4. Трансплантація стовбурових клітин пацієнтам із залученням органів ризику в другій лінії терапії.

Отже, в протоколі LCH IV досліджується весь перелік вищезазначених пунктів, тобто “Всі перераховані.”

Яка з нижче перерахованих опцій може бути розглянута в якості Salvage терапії рефрактерних/рецидвуючих випадків high risk LCH?

Аутологічна ТГСК
2-CdA/Ara-C
Преднізолон + цитозар + вінкристин
Жодна з перерахованих

Сальваж-терапія для рефрактерних або рецидивуючих випадків high-risk LCH може включати в себе хіміотерапію з використанням препаратів, таких як 2-CdA/Ara-C.

Отже, обидва варіанти можуть бути розглянуті в якості сальваж-терапії, вибір залежатиме від конкретних обставин і відповідей на попередні методи лікування пацієнта.

Таргетні препарати якої групи можуть бути використанні у пацієнтів із рецидивуючим перебігом хвороби?

BRAF інгібіотри
ALK інгібітори
Біспецифічні антитіла
Інгібітори тирозинкінази

Таргетні препарати з групи “BRAF інгібітори” можуть бути використані у пацієнтів із рецидивуючим перебігом хвороби.

  1. Таргетні препарати із групи “BRAF інгібітори”: Це група препаратів, які впливають на BRAF-ген, який може бути мутованим у деяких хворих. Мутації BRAF часто спостерігаються у пацієнтів з рецидивуючим перебігом хвороби. Використання BRAF-інгібіторів може бути ефективним для цієї групи пацієнтів, оскільки вони спрямовані на блокування дії змінених BRAF-білків.
  2. ALK інгібітори: Ця група препаратів призначена для хворих з реаранжуваннями гену ALK. Однак, вони зазвичай використовуються для лікування інших захворювань, таких як рак легень. Їх застосування у випадках рецидивуючого перебігу хвороби не є типовим варіантом лікування ХЛ.
  3. Біспецифічні антитіла: Біспецифічні антитіла можуть бути спрямовані на конкретні антигени, проте їх використання зазвичай пов’язане з конкретними типами лімфом та застосовується в специфічних випадках. Для рецидивуючого ХЛ це може не бути першою лінією лікування.
  4. Інгібітори тирозинкінази: Інгібітори тирозинкінази можуть бути використані в певних випадках рецидивуючого ХЛ, але їх вибір залежить від конкретного молекулярного профілю хвороби та інших факторів.
Поділитися:
Опубліковано на Oct 30 2023. Поданий під Здоров'я. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете залишити відгук або трекбек на цю запис

Залишити коментарОстанні новини

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Reporter.zp.ua.
Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама".
Увійти | Спроектований Gabfire