https://reporter.zp.ua

CO ROBI OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA

Редактор: Михайло Мельник

Ви можете поставити запитання спеціалісту!

Co robi Okręgowa Komisja Wyborcza?

Okręgowa Komisja Wyborcza (OKW) – czym jest i jakie ma uprawnienia?

OKW to organ powołany do przeprowadzenia głosowania oraz ustalenia wyników głosowania w danym okręgu wyborczym. Jej działalność jest ściśle regulowana przepisami prawa wyborczego.

Prace OKW przed dniem wyborów

Przed dniem wyborów OKW zajmuje się szeregiem czynności, takich jak:

Przygotowanie lokali wyborczych

OKW musi zapewnić odpowiednie lokale wyborcze dla głosujących, w których będą mogli oddać swój głos w warunkach zachowania tajności.

Rejestracja i wydawanie kart do głosowania

OKW rejestruje wyborców, którzy stawią się w lokalu wyborczym, i wydaje im karty do głosowania.

Organizacja przebiegu głosowania

OKW organizuje przebieg głosowania, zapewniając porządek i bezpieczeństwo w lokalu wyborczym.

Dzień wyborów – głosowanie i liczenie głosów

W dniu wyborów OKW odpowiada za:

Przeprowadzenie głosowania

OKW zapewnia prawidłowe przeprowadzenie głosowania, monitorując przebieg głosowania i udzielając pomocy wyborcom.

Liczenie głosów

Po zakończeniu głosowania OKW liczy oddane głosy, sporządza protokół z przebiegu głosowania i ustala wyniki wyborów w okręgu.

Członkowie OKW i ich zadania

W skład OKW wchodzą:

Przewodniczący

Przewodniczący OKW kieruje pracami komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podpisuje protokoły z przebiegu głosowania.

Członkowie

Członkowie OKW wykonują polecenia przewodniczącego i pomagają w realizacji zadań komisji.

Zastępcy członków

Zastępcy członków OKW zastępują członków w przypadku ich nieobecności lub wyłączenia.

Ważne uwagi dotyczące OKW

 • Członkowie OKW są powoływani i odwoływani przez właściwą komisję wyborczą.
 • Praca w OKW jest nieodpłatna.
 • Członkowie OKW muszą zachowywać bezstronność i działać zgodnie z zasadami etyki wyborczej.
 • OKW odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie wyborów w okręgu wyborczym i ustalenie ich wyników.

Często zadawane pytania

 1. Kto wchodzi w skład OKW?
  Przewodniczący, członkowie i zastępcy członków.
 2. Jakie są główne zadania OKW?
  Przygotowanie lokali wyborczych, przeprowadzenie głosowania i liczenie głosów.
 3. Kiedy powoływane są OKW?
  Przed wyborami.
 4. Czy praca w OKW jest płatna?
  Nie.
 5. Kto odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie wyborów?
  OKW.

Okręgowa Komisja Wyborcza (OKW)

Є питання? Запитай в чаті зі штучним інтелектом!

Okręgowa Komisja Wyborcza (OKW) jest organem powołanym przez Gminną Komisję Wyborczą (GKW) w każdym okręgu wyborczym w celu przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników wyborów. OKW działa pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej (PKW).

Zadania OKW

Głównymi zadaniami OKW są:

 • Ustalenie i opublikowanie listy kandydatów oraz numerów list wyborczych
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie głosowania w okręgu
 • Sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania i obliczenie wyników wyborów
 • Przekazanie protokołów i innych materiałów wyborczych do GKW

Skład OKW

W skład OKW wchodzi od 5 do 15 członków, w tym:

 • Przewodniczący, który kieruje pracami OKW
 • Zastępca przewodniczącego, który zastępuje przewodniczącego w razie jego nieobecności
 • Sekretarz, który prowadzi dokumentację OKW
 • Członkowie, którzy biorą udział w przeprowadzaniu głosowania i ustalaniu wyników wyborów

Członkowie OKW są wyłaniani spośród osób zamieszkałych w okręgu wyborczym, które spełniają określone wymagania, takie jak:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Ukończenie 18 lat
 • Niekaralność za przestępstwa wyborcze
 • Niepełnienie funkcji w organach partyjnych lub związkowych

Przygotowanie do wyborów

Przed wyborami OKW wykonuje szereg czynności przygotowawczych, takich jak:

 • Wyznaczenie miejsca na lokal wyborczy
 • Sporządzenie spisu wyborców
 • Przygotowanie kart do głosowania i urn wyborczych
 • Przeszkolenie członków komisji

Głosowanie

W dniu głosowania OKW otwiera lokal wyborczy o określonej godzinie. Wyborcy mogą głosować na kandydatów lub listy wyborcze wpisane na kartach do głosowania. Po zakończeniu głosowania OKW zamyka lokal wyborczy i przeprowadza liczenie głosów.

Ustalenie wyników wyborów

Na podstawie policzonych głosów OKW sporządza protokół z przebiegu głosowania. Protokół zawiera informacje o liczbie ważnych i nieważnych głosów oraz o ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i listy wyborcze.

OKW oblicza również wyniki wyborów w okręgu. Wyniki są przekazywane do GKW, która podsumowuje wyniki ze wszystkich okręgów wyborczych i ogłasza wyniki wyborów w gminie.

Odwołania

Decyzje OKW w sprawie przebiegu głosowania i ustalenia wyników wyborów mogą być zaskarżone do właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia.

Znaczenie OKW

OKW odgrywa kluczową rolę w procesie wyborczym, zapewniając prawidłowe przeprowadzenie głosowania i uczciwe ustalenie wyników wyborów. Członkowie OKW są odpowiedzialni za rzetelne i bezstronne wykonanie swoich obowiązków, co ma decydujący wpływ na wiarygodność procesu wyborczego.

У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях!

Приєднуйтеся до нашого чату: Телеграм!
У вас є запитання до змісту чи автора статті?
НАПИСАТИ

Залишити коментар

Опубліковано на 22 04 2024. Поданий під Odpowiedzi. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.

ХОЧЕТЕ СТАТИ АВТОРОМ?

Запропонуйте свої послуги за цим посиланням.

Останні новини

Контакти :: Редакція
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Reporter.zp.ua.
Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама".